media
25.03.2017

Hướng dẫn sử dụng bơm với bể bơi phao

  Khi sử dụng bể bơi phao cho trẻ em lần đầu, bạn sẽ gặp chút bỡ ngỡ ban đầu khi sử dụng bơm tay hay bơm điện để bơm hơi vào cho bể.

Xem thêm..
Top